Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo hành động & xu hướng nợ thuế năm tài chính 2021

Báo cáo năm tài chính 2021 giải thích tiến độ mà Bộ Doanh thu đang thực hiện việc thu thuế bất động sản quá hạn, hóa đơn Doanh thu nước, Thuế Thu nhập Doanh nghiệp & Thuế Biên lai (BIRT) và các phương pháp đang được sử dụng để thu nợ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tổng quan về tình trạng nợ thuế bất động sản năm tài chính 2021 PDF Tổng quan minh họa về số tiền thuế mà Thành phố thu được trong năm tài chính 2021 Tháng Hai 9, 2022
Tổng quan về tình trạng nợ quá hạn của BIRT FY 2021 PDF Tổng quan minh họa về Thuế Thu nhập & Biên lai Doanh nghiệp (BIRT) do Thành phố thu thập vào năm tài chính 2021. Tháng Hai 9, 2022
Lên trên