Chuyển đến nội dung chính

Mẫu chứng nhận bảo trì tài sản

Một số cấu trúc phải được kiểm tra định kỳ bởi các chuyên gia có trình độ, thường là các kỹ sư kết cấu. Điều này bao gồm:

  • Mặt tiền của các tòa nhà cao hơn năm tầng.
  • Lửa thoát ra.
  • Ban công.
  • Cầu riêng.
  • Cầu tàu riêng.

Trang này chứa các biểu mẫu để các thanh tra viên sử dụng cho các chứng chỉ bảo trì tài sản. Chủ sở hữu tài sản có trách nhiệm thuê thanh tra viên.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo kiểm tra tóm tắt - cầu tàu, cầu tư nhân, mặt tiền PDF Sử dụng biểu mẫu này để nộp bản tóm tắt kết quả kiểm tra cầu tàu, cầu tư nhân hoặc mặt tiền với L & I. Tháng Mười Hai 22, 2021
Báo cáo kiểm tra tóm tắt - thoát hiểm đám cháy PDF Sử dụng biểu mẫu này để nộp bản tóm tắt kết quả kiểm tra các lối thoát hiểm cháy với L & I. Tháng Mười Hai 22, 2021
Đầu trang