Chuyển đến nội dung chính

Hội thảo trên web về cấp phép Expediter

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày một khóa đào tạo cho công chúng về các yêu cầu của người xúc tiến giấy phép.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Các slide hội thảo trên web được cấp phép của Expediters PDF Các slide này đã được sử dụng trong khóa đào tạo Cấp phép Expediter được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm 2024. 20 Tháng Ba, 2024
Lên trên