Chuyển đến nội dung chính

Yêu cầu giấy phép của nhà thầu xúc/slide hội thảo trên web về thực thi

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày tổng quan về các yêu cầu giấy phép của nhà thầu khai quật và các kế hoạch thực thi của bộ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Giấy phép nhà thầu khai quật và các slide hội thảo trên web về thực thi PDF Các slide hội thảo trên web này được trình bày vào ngày 14 tháng 12 năm 2022, cung cấp thông tin về các yêu cầu giấy phép của nhà thầu khai quật và kế hoạch thực thi. Tháng Mười Hai 14, 2022
Lên trên