Chuyển đến nội dung chính

Hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà dân cư

Báo cáo này là kết quả của một cuộc khảo sát tài liệu và 34 cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 2011 để hiểu cách các chủ sở hữu tòa nhà ở Philadelphia đang đầu tư vào hiệu quả năng lượng. Dựa trên thông tin này, báo cáo khuyến nghị làm thế nào để thúc đẩy nâng cấp năng lượng trong khu vực dân cư. Tác giả chính: Lisa Shulock.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Xây dựng hiệu quả năng lượng ở Philadelphia PDF Báo cáo về cách thúc đẩy đầu tư vào các công việc xanh tại địa phương thông qua các dự án xây dựng tiết kiệm năng lượng. 23 Tháng Năm, 2016
Lên trên