Chuyển đến nội dung chính

Empowerment Zone bản đồ

Khu trao quyền là các khu vực địa lý nơi các khoản tài trợ có thể có sẵn cho các chủ doanh nghiệp. Sử dụng các bản đồ này để xác định xem doanh nghiệp của bạn có nằm trong Khu vực trao quyền hay không.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bản đồ Khu trao quyền đường phố Mỹ PDF Bản đồ ranh giới của Khu trao quyền đường phố Mỹ Ngày 28 tháng 6 năm 2018
Bản đồ Khu trao quyền Bắc Trung Bộ PDF Bản đồ ranh giới khu trao quyền Bắc Trung Bộ Ngày 28 tháng 6 năm 2018
Bản đồ Khu trao quyền Tây Philadelphia PDF Bản đồ ranh giới của Khu trao quyền Tây Philadelphia Ngày 28 tháng 6 năm 2018
Lên trên