Chuyển đến nội dung chính

Mẫu hoàn thuế lương năm 2021 do người sử dụng lao động yêu cầu

CẬP NHẬT QUAN TRỌNG: Mẫu số lượng lớn do chủ lao động yêu cầu chưa có sẵn cho năm thuế 2022. Mặc dù không có sẵn, chúng tôi khuyến khích nhân viên không cư trú sử dụng Trung tâm Thuế Philadelphia để yêu cầu hoàn thuế Tiền lương năm 2022. Nộp đơn trực tuyến là cách nhanh nhất và an toàn nhất để gửi đơn yêu cầu hoàn lại tiền cho Thành phố. Nhân viên không cư trú cũng có thể tìm thấy các kiến nghị bằng giấy trong phần “Biểu mẫu và Hướng dẫn” trên trang web hoàn thuế tiền lương của chúng tôi.

Người sử dụng lao động có thể sử dụng mẫu này để yêu cầu hoàn thuế Tiền lương Philadelphia năm 2021 thay mặt cho nhân viên không cư trú của họ. Biểu mẫu này không nên được sử dụng cho nhân viên có tiền thưởng, thôi việc hoặc tùy chọn cổ phiếu (nhân viên có tiền thưởng, v.v., sẽ cần phải hoàn thành một mẫu dài riêng lẻ). Để gửi yêu cầu, bạn nên:

  1. Chọn bảng tính Excel (xlsx) bên dưới. Tệp tự động tải xuống máy tính của bạn.
  2. Mở tập tin. Thêm tên công ty, địa chỉ, EIN, tên và thông tin liên hệ của người khai thuế.
  3. Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho từng nhân viên đủ điều kiện được hoàn tiền.
  4. Lưu tệp, đổi tên tệp bằng tên công ty của bạn.
  5. Trước khi tải lên mẫu đã hoàn thành, bạn nên đến Trung tâm Thuế Philadelphia để gửi W-2 của nhân viên. Nhà tuyển dụng trước tiên phải gửi W-2 của mỗi nhân viên đủ điều kiện trước khi tải lên các mẫu hàng loạt của họ.
  6. Tải mẫu đã hoàn thành lên trang web Efil e/e Pay của Bộ Doanh thu.

Chọn “Yêu cầu hoàn thuế tiền lương” từ dưới cùng của menu bên trái trên trang chủ. Làm theo lời nhắc trên màn hình để gửi.

Bộ Doanh thu sẽ gửi tiền hoàn lại qua đường bưu điện đến các địa chỉ bạn cung cấp trong mẫu. Thiếu thông tin có thể trì hoãn đơn khởi kiện.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
2021 Mẫu hoàn tiền do nhà tuyển dụng yêu cầu xlsx Sử dụng biểu mẫu này để hoàn thành Đơn kiến nghị hoàn thuế tiền lương năm 2021 cho (các) nhân viên của bạn. 15 Tháng Ba, 2022
Lên trên