Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch vốn chủ sở hữu kỹ thuật số

Kế hoạch vốn chủ sở hữu kỹ thuật số 5 năm của Thành phố là một lộ trình để vượt qua khoảng cách kỹ thuật số ở Philadelphia.

Kế hoạch được thiết kế bởi Văn phòng Đổi mới và Công nghệ (OIT). Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Digital EquityPHL.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch vốn chủ sở hữu kỹ thuật số PDF Tháng Hai 15, 2022
Lên trên