Chuyển đến nội dung chính

Department of Records Câu hỏi thường gặp - bản dịch

Các tài liệu trên trang này cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp về Bộ Hồ sơ và các dịch vụ của nó.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Câu hỏi thường gặp - PDF tiếng Tây Ban Nha Các câu hỏi thường gặp về Bộ Hồ sơ bằng tiếng Tây Ban Nha. 30 Tháng Ba, 2021
Câu hỏi thường gặp - PDF tiếng Trung giản thể Các câu hỏi thường gặp về Cục Hồ sơ bằng tiếng Trung giản thể. 30 Tháng Ba, 2021
Câu hỏi thường gặp — PDF tiếng Việt Các câu hỏi thường gặp về Sở Hồ sơ bằng tiếng Việt. 30 Tháng Ba, 2021
Câu hỏi thường gặp - PDF tiếng Nga Câu hỏi thường gặp về Sở Hồ sơ bằng tiếng Nga. 30 Tháng Ba, 2021
Câu hỏi thường gặp - PDF tiếng Pháp Các câu hỏi thường gặp về Sở Hồ sơ bằng tiếng Pháp. 30 Tháng Ba, 2021
Câu hỏi thường gặp - PDF tiếng Ả Rập Các câu hỏi thường gặp về Bộ Hồ sơ bằng tiếng Ả Rập. 30 Tháng Ba, 2021
Lên trên