Chuyển đến nội dung chính

Bảng thông tin hỗn hống nha khoa

Bộ Y tế Công cộng đã phát triển một tờ thông tin theo Mục 1, Tiêu đề 9, Chương 9-3100 của Bộ luật Philadelphia. Mục đích của nó là cung cấp cho bạn thông tin về trám amalgam có chứa thủy ngân và các tùy chọn trám răng khác.

Văn phòng nha sĩ của bạn nên cung cấp cho bạn một bản sao của tờ này và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể có.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tờ thông tin hỗn hống nha khoa PDF Một tờ thông tin về trám amalgam có chứa thủy ngân và các tùy chọn trám răng khác. Tháng Ba 7, 2019
Lên trên