Chuyển đến nội dung chính

Thông tin giấy phép phá dỡ

Để phá bỏ một cấu trúc trong thành phố, bạn cần phải có Giấy phép Phá dỡ do Sở Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp. Các tài liệu trên trang này hỗ trợ quá trình xin Giấy phép Phá dỡ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin giấy phép phá dỡ PDF Sử dụng đơn xin giấy phép để thực hiện phá dỡ. Ngày 6 tháng 1 năm 2023
Kế hoạch an toàn công trường phá dỡ tòa nhà - Kế hoạch làm việc của nhà thầu PDF Mẫu để cung cấp thông tin an toàn địa điểm cần thiết cho một dự án phá dỡ. Tháng Chín 22, 2023
Kế hoạch an toàn công trường phá dỡ tòa nhà - Mẫu thông tin công cộng PDF Thông tin an toàn trang web được yêu cầu công khai cho một dự án phá dỡ. Tháng Chín 22, 2023
Quy định về cẩu di động PDF Tài liệu này cung cấp thông tin liên quan đến các quy định cho hoạt động cần cẩu di động. Tháng Tám 2, 2021
Mẫu vận chuyển chất thải PDF Mẫu xác định người vận chuyển chất thải cho các dự án xây dựng mới, phá dỡ hoàn chỉnh và bổ sung/thay đổi. Tháng Mười Hai 23, 2019
Đầu trang