Chuyển đến nội dung chính

Vật liệu cấp phép nhà thầu phá dỡ

Sở Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp phép cho các nhà thầu phá dỡ làm việc trong thành phố. Những tài liệu này hỗ trợ Giấy phép của Nhà thầu Phá dỡ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Giấy phép nhà thầu phá dỡ trái phiếu loại A PDF Những người muốn làm việc như các nhà thầu phá dỡ cần phải được ngoại quan. 29 Tháng Năm, 2019
Giấy phép nhà thầu phá dỡ trái phiếu loại B PDF Những người muốn làm việc như các nhà thầu phá dỡ cần phải được ngoại quan. 29 Tháng Năm, 2019
Hướng dẫn nghiên cứu kiểm tra phá dỡ Philadelphia PDF Sử dụng hướng dẫn này để nghiên cứu giấy phép nhà thầu phá dỡ. 10 Tháng Mười, 2023
Lên trên