Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo giảm phát thải carbon sâu

Báo cáo này phân tích các nguồn và tác động của lượng khí thải carbon ở Philadelphia. Nó đề xuất những thay đổi chính sách để đạt được mức giảm 80% lượng khí thải vào năm 2050 (“80 x 50”). Được chuẩn bị bởi Đại học Drexel cho Văn phòng Bền vững của Thị trưởng, báo cáo ban đầu được xuất bản vào tháng 11 năm 2015 và được sửa đổi vào tháng 1 năm 2016.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo Giảm Phát thải Carbon Sâu (80 × 50) PDF Báo cáo đầy đủ chi tiết các phương pháp để giảm khí thải ở Philadelphia. 2 Tháng Năm, 2016
Tóm tắt Báo cáo Giảm Phát thải Carbon Sâu (80 × 50) PDF Tóm tắt báo cáo giảm phát thải “80 x 50" cho Thành phố Philadelphia. Tháng Mười Một 30, 2015
Đầu trang