Chuyển đến nội dung chính

Chương trình phân phối bộ xét nghiệm COVID-19

Các tổ chức, nhà tổ chức sự kiện và địa điểm dựa vào cộng đồng có thể đăng ký nhận bộ dụng cụ kiểm tra tại nhà miễn phí và khẩu trang để chia sẻ với cộng đồng và người tham dự sự kiện của họ.

Mục đích của chương trình này là để cải thiện sự sẵn có của thử nghiệm nhanh miễn phí ở Philadelphia.

Trước khi nộp đơn, vui lòng đọc các tờ thông tin bên dưới.

Áp dụng để phân phối bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19

Đầu trang