Chuyển đến nội dung chính

COVID-19 Các câu hỏi thường gặp - Bộ Nhà tù Philadelphia

Trang này chứa câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về phản ứng của Bộ Nhà tù Philadelphia đối với COVID-19.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Các giao thức COVID-19 (tháng 5 năm 2023) PDF 12 Tháng Năm, 2023
Các giao thức COVID-19 (Tháng 3 năm 2023) PDF 09 Tháng Ba, 2023
Phản ứng của PDP đối với COVID-19 (Tháng 2 năm 2021) PDF Tháng Hai 4, 2021
Đầu trang