Chuyển đến nội dung chính

Cocaine Action Kit - dành cho bác sĩ lâm sàng

Bộ hành động này bao gồm các tài nguyên về cocaine cho bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web Phòng ngừa Sử dụng Chất gây nghiện và Giảm thiểu Tác hại.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bộ hành động sử dụng cocaine PDF Bộ dụng cụ hành động sử dụng cocaine bao gồm các công cụ và tài nguyên lâm sàng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân của họ. Tháng Một 17, 2023
Lên trên