Chuyển đến nội dung chính

Thành phố Philadelphia đánh giá năm năm về mã phân vùng

Năm năm sau khi Bộ luật Phân vùng mới của Thành phố trở thành luật, Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC) đã nghiên cứu những gì hoạt động và những gì có thể được cải thiện. Báo cáo này phác thảo những thay đổi có thể xảy ra.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đánh giá 5 năm của Thành phố Philadelphia về Bộ luật Phân vùng PDF Tháng Mười Một 21, 2019
Lên trên