Chuyển đến nội dung chính

Mẫu yêu cầu tài sản không có vòng tròn

Bạn có thể yêu cầu nhà quảng cáo không để lại thông tư, tờ rơi và quảng cáo khác trên tài sản của bạn. Để thực hiện việc này, hãy điền vào mẫu yêu cầu Decal Tài sản không có Thông tư và gửi cho Bộ Giấy phép và Kiểm tra (L & I).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu yêu cầu decal tài sản miễn phí PDF Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu nhãn dán cho phép nhà quảng cáo biết không để lại quảng cáo trên cơ sở kinh doanh của bạn. Tháng Tư 26, 2021
Lên trên