Chuyển đến nội dung chính

Thay đổi quyền sở hữu đối với đơn xin xem xét kế hoạch kinh doanh thực phẩm

Nếu bạn đang thay đổi quyền sở hữu của một doanh nghiệp thực phẩm cố định hoặc của một doanh nghiệp thực phẩm di động đã tồn tại, bạn cần gửi đơn xin xem xét kế hoạch.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thay đổi quyền sở hữu đối với đơn xin xem xét kế hoạch kinh doanh thực phẩm cố định PDF Những hướng dẫn này được thiết kế để giúp hướng dẫn bạn trong quá trình thay đổi chủ sở hữu/người được cấp phép của một cơ sở thực phẩm cố định hiện có. 27 Tháng Ba, 2024
Thay đổi quyền sở hữu đối với đơn xin xem xét kế hoạch kinh doanh thực phẩm di động PDF Các hướng dẫn này được thiết kế để giúp hướng dẫn bạn trong quá trình thay đổi chủ sở hữu/người được cấp phép của một cơ sở thực phẩm di động hiện có. 27 Tháng Ba, 2024
Đầu trang