Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu họp của Ban Khảo sát

Hội đồng khảo sát tổ chức các phiên điều trần công khai về việc xác nhận và sửa đổi các kế hoạch hệ thống đường phố. Hội đồng quản trị chia sẻ các tài liệu liên quan đến các cuộc họp của mình, chẳng hạn như chương trình nghị sự, người tham dự, thông báo khảo sát và kế hoạch.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chương trình nghị sự cho 11-20-23 PDF Chương trình nghị sự cho cuộc họp trực tiếp vào ngày 11-20-23 08 Tháng Mười Một, 2023
Lập kế hoạch cho 11-20-23 PDF Kế hoạch cho Passyunk Av và McKean Ss 08 Tháng Mười Một, 2023
Lập kế hoạch cho 11-20-23 PDF Hoạt động giải trí gần Lehigh Avenue 08 Tháng Mười Một, 2023
Đầu trang