Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu họp của Ban Khảo sát

Hội đồng khảo sát tổ chức các phiên điều trần công khai về việc xác nhận và sửa đổi các kế hoạch hệ thống đường phố. Hội đồng quản trị chia sẻ các tài liệu liên quan đến các cuộc họp của mình, chẳng hạn như chương trình nghị sự, người tham dự, thông báo khảo sát và kế hoạch.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chương trình nghị sự cho ngày 4-1-2024 PDF Chương trình nghị sự cho cuộc họp ngày 4-1-24 28 Tháng Ba, 2024
Thông báo Khảo sát 7Y377 PDF Thông báo Khảo sát 28 Tháng Ba, 2024
Kế hoạch phê duyệt 9G 468A PDF Kế hoạch phê duyệt 28 Tháng Ba, 2024
Kế hoạch cho buổi điều trần 7Y377 PDF Lập kế hoạch cho thính giác 28 Tháng Ba, 2024
Đầu trang