Chuyển đến nội dung chính

Atlas, giấy phép và nhiều slide hội thảo trên web khác

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày một hội thảo trên web cho công chúng về một số thông tin cơ bản về các yêu cầu giấy phép xây dựng và trình diễn về cách điều hướng công cụ Atlas.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Atlas- cho phép các slide hội thảo trên web PDF Các slide này đã được sử dụng trong Atlas - giấy phép và nhiều hội thảo trên web được trình bày vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Tháng Tám 25, 2022
Lên trên