Chuyển đến nội dung chính

Tiếp cận với dịch vụ chăm sóc chính ở Philadelphia

Các báo cáo nêu bật một số cơ hội cho các tổ chức - đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người trả tiền và chính phủ - và mọi người để cải thiện khả năng truy cập chăm sóc sức khỏe ban đầu trên khắp Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Giữ sức khỏe: Tiếp cận dịch vụ chăm sóc chính ở Philadelphia PDF Báo cáo này tóm tắt dữ liệu gần đây về quyền truy cập, tiếp cận dịch vụ chăm sóc chính ở Philadelphia. Tháng Mười Một 9, 2018
Lên trên