Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu thuế thu nhập trường học 2022

Sử dụng các biểu mẫu này để nộp Thuế Thu nhập Học đường (SIT) năm 2022. Bạn cũng có thể nộp và thanh toán, hoặc in ra một chứng từ thanh toán, trực tuyến. Chỉ những cư dân Philadelphia có thu nhập không có thu nhập chịu thuế mới phải trả SIT.

Ngay cả khi bạn hoàn thành tờ khai giấy, bạn vẫn có thể thanh toán SIT điện tử mà không cần tên người dùng và mật khẩu.

Các tờ khai và thanh toán SIT giấy đã hoàn thành có thể được gửi qua đường bưu điện đến:

Bộ Doanh thu Philadelphia
PO Box 389
Philadelphia, PA 19105-0389

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
T ờ khai thuế thu nhập học đường (SIT) năm 2022 PDF Sử dụng biểu mẫu này để nộp Thuế Thu nhập Trường học năm 2022. Ngày 23 tháng 1 năm 2023
Hướng dẫn về Thuế Thu nhập Học đường (SIT) năm 2022 PDF Sử dụng các hướng dẫn này để nộp Thuế Thu Nhập Học Đường 2022. Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Bảng tính Công ty Cổ phần Thuế Thu nhập Trường học năm 2022 PDF Bảng tính cho các cổ đông của S Corporation để tính loại trừ theo quy định cho các khoản phân phối chịu thuế ròng năm 2022. Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Lên trên