Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu Thuế lợi nhuận ròng (NPT) năm 2021

Các biểu mẫu này giúp người đóng thuế tính toán và nộp Thuế Lợi nhuận Ròng (NPT) năm 2021. Thuế lợi nhuận ròng áp dụng cho cư dân Philadelphia tự kinh doanh (ngay cả khi hoạt động kinh doanh của họ được tiến hành bên ngoài Thành phố) và những người không cư trú kinh doanh tại Philadelphia. Bạn cũng có thể nộp và thanh toán NPT trực tuyến.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
T ờ khai thuế lợi nhuận ròng năm 2021 PDF Sử dụng biểu mẫu này để nộp Thuế Lợi nhuận Ròng năm 2021 của bạn. Tháng Hai 25, 2022
Lên trên