Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu thuế tiền lương năm 2020

Do sự gián đoạn lớn đối với hoạt động kinh doanh do đại dịch coronavirus, chúng tôi đã tạo các biểu mẫu hoàn thuế tiền lương đặc biệt chỉ dành cho năm 2020. Chúng bao gồm một biểu mẫu do nhà tuyển dụng yêu cầu và các phiên bản giấy đơn giản hóa. Bây giờ bạn cũng có thể yêu cầu bất kỳ khoản hoàn thuế tiền lương nào trực tuyến.

Các biểu mẫu này giúp người đóng thuế nộp Thuế Lương 2020. Tất cả cư dân Philadelphia nợ Thuế Tiền lương bất kể họ làm việc ở đâu. Những người không cư trú làm việc tại Philadelphia cũng phải trả Thuế Tiền lương.

Bạn cũng có thể nộp và nộp thuế tiền lương trực tuyến.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
T ờ khai thuế lương năm 2020 PDF Sử dụng biểu mẫu này để nộp thuế lương năm 2020 của bạn. Tháng Mười 15, 2020
Đầu trang