Chuyển đến nội dung chính

Trang trình bày hội thảo trên web của chương trình kiểm tra trường học năm 2020

Vào tháng 7 năm 2020, Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày một hội thảo trên web cho lãnh đạo các trường công lập và bán công và các nhà quản lý cơ sở về các yêu cầu để lấy Chứng chỉ Kiểm tra Đặc biệt và chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra an toàn L & I hàng năm của trường họ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Trang trình bày hội thảo trên web của chương trình kiểm tra trường học năm 2020 PDF Các slide này đã được sử dụng trong Hội thảo trên web về Thanh tra Trường học được tổ chức vào ngày 8 tháng 7 năm 2020. Tháng Tám 6, 2020
Đầu trang