Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu thuế lương năm 2016

Các biểu mẫu này giúp người đóng thuế nộp Thuế Tiền Lương 2016. Tất cả cư dân Philadelphia nợ Thuế Tiền lương bất kể họ làm việc ở đâu. Những người không cư trú làm việc tại Philadelphia cũng phải trả Thuế Tiền lương.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn thuế lương năm 2016 PDF Hướng dẫn nộp thuế lương năm 2016. Tháng Sáu 12, 2017
T ờ khai thuế lương năm 2016 PDF Sử dụng biểu mẫu này để nộp thuế lương năm 2016 của bạn. Tháng Hai 9, 2017
Lên trên