Chuyển đến nội dung chính

Giải quyết Volkswagen 2016

Trong năm 2016, các nghị định về sự đồng ý đã được hoàn tất giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Tập đoàn Volkswagen (VW) và các công ty con liên quan đến việc lắp đặt và sử dụng các thiết bị kiểm tra khí thải trong khoảng 580.000 xe được bán và vận hành tại Hoa Kỳ từ năm 2009 đến năm 2016.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Định cư Volkswagen 2016 PDF Ngày 1 tháng 11 năm 2018
Lên trên