Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo Thỏa thuận thanh toán bị chủ sở hữu chiếm đóng năm 2016

Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA) là một tùy chọn thỏa thuận thanh toán cho những người sở hữu và cư trú trong tài sản của họ. Kế hoạch này được thiết kế để tạo ra một thỏa thuận trả nợ hợp lý đối với các khoản thuế quá hạn, đồng thời yêu cầu chủ nhà phải cập nhật các loại thuế mới khi chúng đến hạn mỗi năm.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng năm 2016 PDF Báo cáo về số người đã sử dụng OOPA để nộp thuế quá hạn và số tiền đã được trả cho năm dương lịch 2016. Tháng Mười Một 3, 2017
Lên trên