Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo tín dụng thuế năm 2015

Các báo cáo từ tín dụng thuế đã có sẵn cho người dân Philadelphia vào năm 2015.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chương Trình Tín Thuế của Tổng Công Ty Phát Triển Cộng Đồng 2015 PDF Báo cáo hàng năm về Tín dụng Thuế CDC. Ngày 1 tháng 6 năm 2015
Báo Cáo Thường Niên Tín Thuế Mái Nhà Xanh 2015 PDF Ngày 12 tháng 1 năm 2017
Báo cáo thường niên Tín Thuế Tạo Việc Làm 2015 PDF Báo cáo về lịch sử và kết quả của chương trình JCTC năm 2015. Ngày 1 tháng 7 năm 2016
Báo cáo thường niên về Người bạn đời và Người chuyển giới 2015 PDF Ngày 12 tháng 1 năm 2017
Lên trên