Chuyển đến nội dung chính

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị

Tầm nhìn

Philadelphia có một công viên và hệ thống giải trí công bằng và đặc biệt kết nối mọi người với nhau, để làm phong phú trải nghiệm và với thế giới tự nhiên.


Nhiệm vụ

Cư dân của Philadelphia sở hữu một kho tàng cơ sở vật chất và tài nguyên mà họ đã giao cho Philadelphia Parks & Recreation để quản lý một cách dân chủ, công bằng và bền vững. Parks & Rec kích hoạt và quản lý những kho báu đó bằng các chương trình và dịch vụ góp phần vào sự khỏe mạnh và thịnh vượng của tất cả mọi người.


Các giá trị

Công bằng: “Quyền truy cập cho tất cả mọi người:” Chúng tôi cung cấp các trải nghiệm và không gian có thể truy cập, giá cả phải chăng cho tất cả người dân Philadelphia.

Tương tác: Chúng tôi tương tác với cư dân và lẫn nhau và ưu tiên quan hệ đối tác, quản lý và dịch vụ khách hàng đáp ứng.

Kinh nghiệm: Chúng tôi đảm bảo rằng không gian và cơ sở vật chất của chúng tôi cung cấp cho cư dân những trải nghiệm trọn vẹn và phù hợp làm phong phú thêm cuộc sống của họ.

Môi trường: Chúng tôi bảo vệ, bảo tồn và cải thiện tài nguyên đô thị và thiên nhiên của chúng tôi để mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất của cộng đồng của chúng tôi.

Trao quyền: Chúng tôi trao quyền cho nhân viên của mình thông qua sự lãnh đạo và phát triển để họ có thể trao quyền cho cộng đồng của chúng tôi.

Luôn phát triển: Chúng tôi thích nghi và đổi mới, để duy trì sự phù hợp với thành phố đang thay đổi của chúng tôi.

Xuất sắc: Chúng tôi luôn vượt lên trên và hơn thế nữa, đo lường hiệu suất của chúng tôi theo hướng cải tiến liên tục.

Tận hưởng: Công việc của chúng tôi mang lại cho chúng tôi niềm vui vì nó mang lại cho người khác niềm vui.

Lên trên