Ale nan kontni prensipal

Biwo divèsite, jis ak enklizyon

Divèsite Mendèv

Biwo Divèsite, Ekite & Enklizyon (DEI) angaje nan pwomosyon divèsite nan mendèv Vil la.

Dachbord

Divèsite Mendèv tablodbò

Eksplore mendèv Vil la

Tablodbò sa a pèmèt ou eksplore konpozisyon rasyal, etnik, ak sèks nan mendèv Vil la.

Ale nan tablodbò a

Plan DEI nan tout vil la

Pou mezire pwogrè Vil la, Biwo Divèsite, Ekite ak Enklizyon te kreye yon modèl plan DEI nan tout vil la.

Nan ane fiskal 2023 (Jiyè 2022 - jen 2023), Depatman Vil yo te kòmanse lè l sèvi avèk modèl la yo kreye depatman-espesifik DEI plan yo. Depatman yo mete ajou plan DEI yo nan kòmansman chak ane fiskal la.


Gwoup resous vil la

Plis +


Top