Ale nan kontni prensipal la

Biwo divèsite, jis ak enklizyon

Misyon ak istwa

Li sou misyon ak istwa Biwo Divèsite, Ekite, ak Enklizyon (DEI).

DEI deklarasyon misyon

Biwo Divèsite, Ekite, ak Enklizyon (DEI) dedye a bati yon vil ki pi ekitab, kote detèminan nan siksè yo pa defini nan ras, gwoup etnik, andikap, idantite seksyèl, oryantasyon seksyèl, revni, oswa katye. Lè divèsite, ekite, ak enklizyon yo trikote nan fondasyon an nan sistèm gouvènman an ak operasyon yo, li asire ke tou de sèvis yo bay ak dola depanse yo se yon modèl fò nan jistis nan mitan gwoup yo divès ki fè moute katye yo nan Philadelphia. Kòm gouvènman lokal yo ak manm kominote travay an patenarya, baryè enstitisyonèl ak estriktirèl ka demoute jan nou fè efò yo kreye yon Philadelphia ekitab, ansanm, kote tout moun Prosper.


Deklarasyon misyon ekite rasyal

Vil Philadelphia rekonèt wòl gouvènman an nan kreye ak kenbe kondisyon yo ki lakòz inegalite rasyal. Nou konprann ke chanjman dwe kòmanse ak gouvènman lokal yo ak nou yo responsab nan tout Philadelphians pou mete ann aplikasyon chanjman ki dire lontan ki fè yon diferans nan lavi moun '.

Nou pran angajman pou reyalize chanjman sa a avèk patisipasyon ak opinyon kominote a. Nou konprann ke reyalize chanjman sa a vle di kap anndan, nan transfòme pwòp politik nou yo ak kilti, osi byen ke rive deyò, angaje ak ak sèvi moun ki te twò souvan te rete dèyè.


Istwa nan DEI

janvye 2016

 • Majistra James F. Kenney bay Lòd Egzekitif No 1-16, ki kreye premye Philadelphia an Chèf Divèsite & Enklizyon Ofisye (CDIO) pozisyon. CDIO a bay direksyon, konsèy, konsèy, ak sipò bay majistra-a, osi byen ke depatman Vil, ajans, otorite, tablo, ak komisyon, sou amelyore ak ranfòse divèsite ak enklizyon nan tout gouvènman Vil la, ki gen ladan nan dispozisyon pou sèvis ak kondwit la nan biznis City.
 • Dapre Lòd Egzekitif No 1-16 ak No 1-21, Chèf Divèsite Vil la, Ofisye Ekite ak Enklizyon bay politik ak direksyon estratejik nan Biwo Vil la nan Posiblite Ekonomik (OEO). Dekrè Egzekitif No 1-21 etabli Règleman Antidiskriminasyon Vil la ki gen rapò ak patisipasyon minorite, fanm ak biznis ki andikape posede.

janvye 2020

 • Majistra Kenney bay Dekrè Egzekitif No 1-20, ki ogmante konsantrasyon administrasyon an sou ekite.
 • Dekrè Egzekitif No 1-20 gen ladan senk zòn kle:
  1. Chanje non Biwo Divèsite ak Enklizyon pou enkli “Ekite”
  2. Etabli sipèvizyon fòmèl nan Biwo Afè LGBT ak Biwo Majistra a pou Moun Andikap
  3. Lanse yon divèsite travay nan tout vil la ak estrateji enklizyon
  4. Entwodwi estrateji nan tout vil la sou ekite rasyal
  5. Mandate divèsite, ekite, ak antrènman enklizyon

2020—prezan

Top