Ale nan kontni prensipal la

Biwo divèsite, jis ak enklizyon

Lidèchip

Josie B. Pickens
Chèf Divèsite, Ekite ak Ofisye Enklizyon
Plis +
Adrienne Ewing
Direktè ADA Konfòmite, Biwo Majistra a pou Moun Andikap
Plis +
Amy Nieves
Direktè Egzekitif, Biwo Majistra a pou Moun Andikap
Plis +
Brenna Schmidt
Espesyalis Angajman Anplwaye, Biwo Majistra a nan Divèsite, Ekite ak Enklizyon
Plis +
Celena Morrison
Direktè Egzekitif, Biwo Majistra a nan Zafè LGBT
Plis +
Cherelle Moore
Direktè Mendèv DEI, Biwo Majistra Divèsite, Ekite ak Enklizyon
Plis +
Télyse Masaoay
Direktè Règleman sou Ekite Rasyal & Pratik, Biwo Majistra a nan Divèsite, Ekite ak Enklizyon
Plis +
Khalia Jackson headshot
Jackson Khalia
Administratè Sèvis Konstitiyan, Biwo Majistra a pou Moun Andikap
Plis +
Top