Chuyển đến nội dung chính

Đại lộ Germantown: Kỷ niệm quá khứ của chúng ta, xây dựng tương lai của chúng ta

Lưu các địa điểm lịch sử, chia sẻ lợi ích của sự tăng trưởng và hỗ trợ sự phát triển vĩ đại.

Về

Đại lộ Germantown chạy qua trung tâm của nhiều khu phố ở Bắc và Tây Bắc Philadelphia, và nó đang phát triển.

Bộ Kế hoạch và Phát triển (DPD) đang làm việc để đảm bảo rằng cư dân, doanh nghiệp và nhà xây dựng đạt được lợi ích từ tầm nhìn chung. Đầu tư công và tư nhân vào hành lang có thể đáp ứng nhu cầu nhà ở, lưu giữ các tòa nhà lịch sử, tôn vinh văn hóa và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng:

  • Các doanh nghiệp có thể phát triển mạnh trong các tòa nhà mới lịch sử và được thiết kế tốt.
  • Cư dân nên kết nối với các chương trình cung cấp giảm thuế, sửa chữa nhà và việc làm.
  • Sự phát triển có thể làm cho đại lộ trở thành một nơi dễ dàng để đi bộ và cung cấp bãi đậu xe.

Kết nối

Email Matt Wysong, nhà lập kế hoạch cấp cao
matt.wysong@phila.gov
Social

Philadelphia2035 emails

Sign up to receive Philadelphia2035 emails for the North and Northwest Districts, where this project is located.


Top