Chuyển đến nội dung chính

Mẫu đầu vào phân biệt đối xử về chỗ ở công cộng

Luật Philadelphia bảo vệ quyền của một cá nhân được đối xử công bằng và bình đẳng bởi các cơ sở công cộng. Mẫu đầu vào sau đây được sử dụng để báo cáo sự phân biệt đối xử về chỗ ở công cộng cho Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu đầu vào phân biệt đối xử về chỗ ở công cộng PDF Tháng Năm 5, 2021
Lên trên