Chuyển đến nội dung chính

Vật liệu lập lịch kiểm tra

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) tiến hành kiểm tra giấy phép tại các điểm chính trong một dự án xây dựng. Các tài liệu trên trang này giúp các nhà thầu lên lịch các cuộc kiểm tra này.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tài liệu quảng cáo IVR PDF Tài liệu hướng dẫn hệ thống điện thoại L&I Interactive Voice Response (IVR) 12 Tháng Một, 2024
Bảng thông tin IVR PDF Bảng thông tin hướng dẫn hệ thống điện thoại L&I Interactive Voice Response (IVR) 12 Tháng Một, 2024
Bảng thông tin kiểm tra ảo PDF Tờ thông tin này cung cấp hướng dẫn về kiểm tra ảo. 29 Tháng Mười Một, 2023
Lên trên