Chuyển đến nội dung chính

Thông tin về thực tập về độc chất

Tổng quan về những gì một thực tập sinh sẽ học và làm như một phần của đơn vị độc chất học trong Văn phòng Giám định Y tế (MEO).

Tìm hiểu làm thế nào để đăng ký thực tập tại MEO.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thông tin thực tập về chất độc học PDF Sử dụng tài liệu này để hiểu rõ hơn về công việc được thực hiện bởi đơn vị độc chất học và tìm hiểu cách đăng ký thực tập. Tháng Hai 7, 2022
Lên trên