Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng khám y tế

Điều tra những cái chết đột ngột, bất ngờ và không tự nhiên ở Philadelphia với sự chuyên nghiệp, lòng trắc ẩn và hiệu quả.

Văn phòng khám y tế

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Giám định Y khoa (MEO) xác định nguyên nhân và cách thức tử vong cho những cái chết đột ngột, bất ngờ và không tự nhiên ở Philadelphia. Các bác sĩ, nhà khoa học và kỹ thuật viên của chúng tôi làm việc với Sở Cảnh sát Philadelphia để điều tra những cái chết này.

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ gia đình và những người thân yêu của người quá cố.

Giờ của chúng tôi

Dành cho công chúng

Sảnh đợi của chúng tôi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều Bạn có thể yêu cầu hồ sơ, gửi biểu mẫu hoặc nhận đồ đạc của người quá cố trong thời gian này.

Dành cho giám đốc tang lễ

Giờ đón khách là từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều hàng ngày. Gọi (215) 685-7484 hoặc sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ khi bạn đến. Bạn sẽ cần một sự giải phóng khỏi gia đình để nhận hàng.

Kết nối

ĐịA Chỉ
400 N. Broad St.
(nhập vào Callowh ill St.)
Philadelphia, PA 19130
E-mail MedicalExaminer@phila.gov
Phone: (215) 685-7458 for general inquiries
(215) 685-7445 to report a death, search for a missing person, or ask a time-sensitive question

Our units

Investigation units

Seven units contribute specific information to individual cases.

  • Forensic Anthropology helps identify the deceased.
  • Forensic Investigation determines if a death comes under the jurisdiction of the Medical Examiner and investigates the circumstances surrounding the death.
  • Forensic Odontology evaluates bite marks and uses dental records to identify the deceased.
  • Forensic Technician coordinates the intake, release, and transportation of the deceased.
  • Histology prepares tissue slides for microscopic analysis.
  • Pathology determines both the cause and manner of death in every case that the Medical Examiner handles.
  • Toxicology Laboratory analyzes postmortem specimens for drug abuse, prescription drugs, and poisons.

Support and review units

  • Bereavement Support provides crisis intervention and support services to families who have lost a loved one.
  • Fatality Review Program reviews the deaths of selected vulnerable populations to better understand the factors that contributed to the deaths.

Top