Chuyển đến nội dung chính

Mẫu Tín Thuế Mái Nhà Xanh

Thành phố Philadelphia cung cấp một khoản tín dụng thuế cho một mái nhà hỗ trợ thảm thực vật sống và bao gồm màng chống thấm tổng hợp, chất lượng cao, lớp thoát nước, lớp đất và các loại cây trung bình có trọng lượng nhẹ. Sử dụng các hình thức và hướng dẫn này để áp dụng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tổng quan về Tín Thuế Mái Nhà Xanh PDF VẠCH ra tính đủ điều kiện và hướng dẫn đơn xin Tín dụng Thuế Mái Nhà Xanh của Philadelphia. Tháng Bảy 20, 2016
Hướng dẫn đơn xin Tín Thuế Mái Nhà Xanh PDF Hướng dẫn về cách nộp đơn xin Tín Thuế Mái Nhà Xanh của Thành phố Philadelphia. Tháng Sáu 15, 2022
Đơn xin Tín Thuế Mái Nhà Xanh PDF Đơn xin Tín Thuế Mái Nhà Xanh của Thành phố Philadelphia. Tháng Chín 25, 2016
Quy trình nộp đơn xin Tín Thuế Mái Nhà Xanh PDF Giải thích quy trình phê duyệt cho đơn xin Tín dụng Thuế Mái nhà Xanh của Thành phố Philadelphia. Tháng Bảy 20, 2016
Chứng Nhận Tính Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế của Người Đóng Thuế (Người nộp đơn 2007-2015) PDF Điền vào biểu mẫu này để cho thấy rằng bạn đã điền đơn xin và đủ điều kiện nhận Tín Thuế Mái Nhà Xanh. Tháng Hai 6, 2017
Chứng Nhận Tính Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế của Người Đóng Thuế (Người nộp đơn 2016 và sau đó) PDF Điền vào biểu mẫu này để cho thấy rằng bạn đã điền đơn xin và đủ điều kiện nhận Tín Thuế Mái Nhà Xanh. Tháng Hai 6, 2017
Đầu trang