Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn hàng xóm tốt

The Good Neighbor Guide được phát triển bởi Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia. Nó cung cấp hướng dẫn về:

  • Trở thành một người hàng xóm tốt hơn
  • Tham gia vào các tổ chức cộng đồng.
  • Tìm kiếm sự giúp đỡ để cải thiện khu phố của bạn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn Hàng xóm Tốt (2019) PDF 2019
Hướng dẫn hàng xóm tốt (tiếng Anh) PDF 24 Tháng Tư, 2023
Good_Neighbor_Guide (tiếng Tây Ban Nha) PDF 24 Tháng Tư, 2023
Good_Neighbor_Guide (Tiếng Trung (Giản thể) PDF 24 Tháng Tư, 2023
Hướng Dẫn Hàng Xóm Tốt (Tiếng Khmer) PDF 24 Tháng Tư, 2023
Đầu trang