Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép phá dỡ và các slide hội thảo trên web về bảo vệ tài sản liền kề

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày tổng quan về giấy phép phá dỡ và các yêu cầu bảo vệ tài sản liền kề. Các chủ đề được đề cập trong phiên thông tin này bao gồm:

  • Yêu cầu khảo sát và giám sát trước khi xây dựng
  • Thông báo bắt buộc cho chủ sở hữu bất động sản liền kề
  • Xây dựng và phục hồi địa điểm sau khi phá dỡ

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Giấy phép phá dỡ và bảo vệ các trang trình bày hội thảo trên web về tài sản liền kề PDF Các slide hội thảo trên web này được trình bày vào ngày 29 tháng 11 năm 2022, cung cấp thông tin về các yêu cầu về giấy phép phá dỡ và tổng quan về các yêu cầu bảo vệ tài sản liền kề. Tháng Mười Một 29, 2022
Lên trên