Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn làm nghệ thuật lon cộng đồng

Hướng dẫn này giúp các nhóm cộng đồng, người quản lý hành lang thương mại và doanh nghiệp điều hướng Chương trình lon cộng đồng. Bạn có thể xem lại hướng dẫn này để xác định xem chương trình có phù hợp với tổ chức và cộng đồng của bạn hay không.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn tạo nghệ thuật lon cộng đồng PDF Các phương pháp hay nhất, mẹo hữu ích và hướng dẫn từng bước để làm việc với các nghệ sĩ và thành viên cộng đồng để thiết kế lon cộng đồng. Tháng Sáu 17, 2021
Lên trên