Chuyển đến nội dung chính

Nhân viên

Danh bạ chương trình

Chương trình hoặc nhóm E-mail Điện thoại
Chương trình Energy Benchmarking benchmarkinghelp@phila.gov (215) 683-3527
Chương trình Building Energy Performance tuneups@phila.gov
Hội đồng tư vấn chính sách thực phẩm fpac@phila.gov
Ủy ban Tư vấn Tư pháp Môi trường ejac@phila.gov

Văn phòng Bền vững

Tên Chức danh Điện thoại #
Jessica Albright FPAC Operations Lead
Office of Sustainability
(215) 685-5876
Dora Chi Program Coordinator, Communications & Strategic Initiatives
Office of Sustainability
(215) 686-0551
Nidhi Krishen Deputy Director, Climate Solutions
Office of Sustainability
(215) 686-4418
Elizabeth Lankenau, AICP Interim Director of Sustainability
Office of Sustainability
Genevieve LaMarr LeMee Deputy Director, Environmental Justice
Office of Sustainability
Katherine Leonetti Deputy Director, Policy & Strategic Initiatives
Office of Sustainability
(215) 686-4471
Erica Mines Food Policy Advisory Council Manager
Office of Sustainability
(215) 683-5736
Elaine Montes Program Manager, Infrastructure & Floodplain Resilience
Office of Sustainability
Taylor Quinland Program Strategist, Place-based Initiatives
Office of Sustainability
Jennifer Scott Administrative Manager
Office of Sustainability
Anna Shugoll Senior Manager, Energy Programs
Office of Sustainability
(215) 686-4472
Dominique Smiley Program Manager, Grants Management & Technical Assistance
Office of Sustainability
Abby Sullivan Acting Chief Resilience Officer
Office of Sustainability
Korin Tangtrakul Program Manager, Place-based Initiatives
Office of Sustainability
(215) 683-1795
Justina Thompson Program Strategist for Environmental Justice
Office of Sustainability
(267) 846-2146
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.

Văn phòng Năng lượng Thành phố

Tên Chức danh Điện thoại #
Brittany Barnes Procurement Coordinator
Municipal Energy Office
Kalen Fisher Program Coordinator, Energy Infrastructure Performance
Municipal Energy Office
(215) 687-4584
Cheyenne Flores Program Manager, Energy Infrastructure Performance
Municipal Energy Office
(215) 683-1792
Olivia Garcia Program Coordinator, Capital Improvements
Municipal Energy Office
(215) 685-5878
Tammy Lee Program Manager, Capital Improvements
Municipal Energy Office
(215) 683-3565
Avennia Maragh Program Manager, Utilities & Analytics
Municipal Energy Office
(215) 686-4460
Dominic McGraw Deputy Director, Energy Services & Operations
Municipal Energy Office
(215) 683-5715
Madeline Schuh City Energy Manager
Municipal Energy Office
Charlotte Shade Program Manager, Renewable Energy
Municipal Energy Office
(215) 685-5877
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.
Lên trên