Chuyển đến nội dung chính

Nhân viên

Danh bạ chương trình

Chương trình hoặc nhóm E-mail Điện thoại
Chương trình Energy Benchmarking benchmarkinghelp@phila.gov (215) 683-3527
Chương trình Building Energy Performance tuneups@phila.gov
Hội đồng tư vấn chính sách thực phẩm fpac@phila.gov
Ủy ban Tư vấn Tư pháp Môi trường ejac@phila.gov

Văn phòng Bền vững

Tên Chức danh công việc Điện thoại #
Jessica Albright FPAC Operations Lead
Office of Sustainability
(215) 685-5876
Shoshana Bricklin Senior Legislative Advisor
Office of Sustainability
Dora Chi Program Coordinator, Communications & Strategic Initiatives
Office of Sustainability
(215) 686-0551
Nidhi Krishen Deputy Director, Climate Solutions
Office of Sustainability
(215) 686-4418
Elizabeth Lankenau, AICP Interim Director of Sustainability
Office of Sustainability
Genevieve LaMarr LeMee Deputy Director, Environmental Justice
Office of Sustainability
Katherine Leonetti Deputy Director, Policy & Strategic Initiatives
Office of Sustainability
(215) 686-4471
Erica Mines Food Policy Program Manager
Office of Sustainability
(215) 683-5736
Elaine Montes Program Manager, Flood Resilience and Compliance Strategy
Office of Sustainability
Taylor Quinland Program Strategist, Place-based Initiatives
Office of Sustainability
Jennifer Scott Administrative Manager
Office of Sustainability
Anna Shugoll Senior Manager, Energy Programs
Office of Sustainability
(215) 686-4472
Dominique Smiley Program Manager, Grants Management & Technical Assistance
Office of Sustainability
Abby Sullivan Acting Chief Resilience Officer
Office of Sustainability
Joseph P. Sullivan Project Manager, Flood Resilience and Compliance Strategy
Office of Sustainability
Korin Tangtrakul Senior Manager, Place-based Initiatives
Office of Sustainability
(215) 683-1795
Justina Thompson Program Strategist for Environmental Justice
Office of Sustainability
(267) 846-2146
Veronika Vostinak Lower South Collaborative Engagement Manager
Office of Sustainability
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.

Văn phòng Năng lượng Thành phố

Tên Chức danh công việc Điện thoại #
Brittany Barnes Procurement Coordinator
Municipal Energy Office
Kalen Fisher Program Coordinator, Energy Infrastructure Performance
Municipal Energy Office
(215) 687-4584
Cheyenne Flores Program Manager, Energy Infrastructure Performance
Municipal Energy Office
(215) 683-1792
Olivia Garcia Program Coordinator, Capital Improvements
Municipal Energy Office
(215) 685-5878
Anya Gilroy Assistant City Energy Manager
Municipal Energy Office
(215) 683-1797
Tammy Lee Program Manager, Capital Improvements
Municipal Energy Office
(215) 683-3565
Avennia Maragh Program Manager, Utilities & Analytics
Municipal Energy Office
(215) 686-4460
Dominic McGraw Deputy Director, Energy Services & Operations
Municipal Energy Office
(215) 683-5715
Madeline Schuh City Energy Manager
Municipal Energy Office
Charlotte Shade Program Manager, Renewable Energy
Municipal Energy Office
(215) 685-5877
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.
Lên trên