Chuyển đến nội dung chính

Các cuộc họp công cộng

Hội đồng Đạo đức tổ chức các cuộc họp công khai mỗi tháng một lần. Trên trang này, bạn có thể xem lịch họp, chương trình nghị sự cho các cuộc họp sắp tới và biên bản cuộc họp trước đây. Bạn cũng có thể xem video về các cuộc họp trước đây trên trang ghi âm cuộc họp của chúng tôi.

Lên trên