Ruka kwa yaliyomo kuu

Kufanya kazi na kazi

Fungua malalamiko ya Fursa Sawa ya Ajira (EEO)

Jiji la Philadelphia limejitolea kutoa mahali pa kazi anuwai, jumuishi, salama bila ubaguzi, unyanyasaji wa kijinsia, vitisho, au kulipiza kisasi. Jiji linajitahidi kutoa mazingira ya kazi ambayo yanakuza heshima na ambayo inakataza aina zote za unyanyasaji unaohusiana na kazi.

Unapaswa kuwasilisha malalamiko ikiwa unaamini umeshuhudia au uzoefu wa tabia ya kibaguzi au unyanyasaji na mfanyakazi wa Jiji kwa msingi wa hali ya darasa lililolindwa.

Ikiwa malalamiko yako ni dhidi ya mfanyakazi wa Wilaya ya Shule ya Philadelphia, Mamlaka ya Maegesho ya Philadelphia au SEPTA, tafadhali wasiliana na mashirika hayo moja kwa moja.

Kitengo cha Mahusiano ya Wafanyakazi wa Idara ya Kazi (ERU) kina jukumu la kusimamia na kuhakikisha kufuata sera za Jiji kuhusu Fursa Sawa za Ajira (EEO) na unyanyasaji wa kijinsia.

Makundi ya ulinzi

Sera za Jiji zinabainisha kategoria zifuatazo zilizohifadhiwa:

 • Mbio
 • Ukabila
 • Rangi
 • Ngono
 • Mwelekeo wa kijinsia
 • Utambulisho wa kijinsia
 • Dini
 • Asili ya kitaifa
 • Ukoo
 • Umri
 • Ulemavu
 • Hali ya ndoa
 • Chanzo cha mapato
 • Hali ya kifamilia
 • habari ya maumbile
 • Hali ya mwathirika wa unyanyasaji wa kingono

Vipi

Unaweza kuwasilisha malalamiko yako kupitia fomu ya mtandaoni. Kwa fomu hii, unaweza kujumuisha:

 • Taarifa kuhusu wewe mwenyewe.
 • Taarifa kuhusu mtuhumiwa.
 • Maelezo juu ya tukio (s) unaloripoti. Hii inaweza kujumuisha:
  • Lini na wapi kilichotokea.
  • Maelezo ya tukio hilo.
  • Taarifa kuhusu mashahidi wowote.
  • Taarifa juu ya matokeo au hatua za kurekebisha unazotafuta.

Unapaswa kutoa maelezo mengi iwezekanavyo kuhusu malalamiko yako. habari zisizo kamili zinaweza kusababisha uchunguzi usio kamili.

Fungua malalamiko

Nini kinatokea baadaye

1
Malalamiko yako yatapelekwa kwa Kitengo cha Mahusiano ya Wafanyakazi wa Idara ya Kazi (ERU).
2
Mpelelezi atapewa malalamiko yako.

Mpelelezi atawasiliana nawe kujadili malalamiko yako. Pia watajaribu kupata taarifa kutoka kwa washiriki wote na mashahidi wa tukio linalodaiwa.

3
Mpelelezi ataamua ikiwa kuna ushahidi wa kuunga mkono malipo na kukusanya matokeo yao.

Barua ya matokeo itatolewa kwa mtu aliyewasilisha malalamiko, mtu ambaye malalamiko yamewasilishwa dhidi yake, na Mamlaka ya Uteuzi.

4
Ikiwa malipo yatasimamiwa, Mamlaka ya Uteuzi itachukua hatua.

Mamlaka ya Uteuzi, baada ya kukaguliwa na kushauriana na ERU, itaamua kiwango kinachofaa cha nidhamu kwa mtu ambaye malalamiko yamewasilishwa dhidi yake. Ikiwa malipo yatasababisha nidhamu, nyaraka zitawekwa kwenye faili ya wafanyikazi wa mtu ambaye malalamiko yalitolewa dhidi yake.

Juu