Ale nan kontni prensipal

Etik & transparans

Mande yon odisyon pou yon règleman pwopoze

Depatman, ankadreman, ak komisyon ka fè règleman ki ede yo pote soti nan devwa yo. Kreye oswa chanje yon règleman enplike nan plizyè etap. Kòm yon pati nan pwosesis sa a, nenpòt manm nan piblik la ka mande yon odisyon sou règleman yo pwopoze a.

Ou ka wè chak règleman ki te pwopoze depi 2014 sou sit entènèt Depatman Albòm lan. Gen, ou ka jwenn tou:

  • Pwograme dat odisyon.
  • Rapò tande.
  • Règleman final yo.

Pwosesis règleman an

1
Yon depatman pwopoze yon règleman nouvo oswa amande.

Depatman yo ka pwopoze yon nouvo règleman oswa chanje yon règleman aktyèl. Depatman an dwe voye pwopozisyon an bay Depatman Lwa pou revizyon ak apwobasyon. Lè sa a, depatman an dosye bouyon an apwouve ak Depatman an nan Albòm.

2
Depatman Albòm pataje pwopozisyon an.

Yon fwa ke depatman an te ranpli règleman pwopoze yo, yon peryòd revizyon 30 jou kòmanse. Depatman Albòm afiche règleman yo pwopoze a sou entènèt. Yo menm tou yo piblisite pwopozisyon an nan twa jounal:

  • Philadelphia Inquirer
  • Philadelphia nouvèl chak jou
  • Inteligencer Legal
3
Nenpòt manm nan piblik la ka mande yon odisyon.

Nenpòt moun ka mande yon odisyon piblik pandan peryòd revizyon 30 jou a. Peryòd sa a kòmanse nan dat ranpli a.

Pou mande yon odisyon piblik, voye yon imèl bay regulations@phila.gov. Ou ka mande yon odisyon tou lè ou poste yon lèt bay:

Attn: Règleman
City nan Philadelphia Depatman nan Dosye
City Hall, Sal 156
Philadelphia, PA 19107

Si gen yon demann pou yon odisyon piblik, depatman an ap pwograme youn. Avoka vil la tou ale nan odisyon lan.

Apre odisyon lan, depatman an kreye yon rapò. Rapò a swa reafime pwopozisyon an oswa modifye li, ak apwobasyon nan Depatman Lwa. Depatman an dwe ranpli rapò sa a nan Depatman Albòm.

4
Règleman an fini.

Si Depatman Albòm pa resevwa okenn demann odisyon nan lespas 30 jou, règleman an vin lwa. Règleman an pran efè nan fen peryòd 30 jou a.

Si gen yon odisyon, règleman an pran efè 10 jou apre yo fin depoze rapò a.

Top