Ale nan kontni prensipal la

Etik & transparans

Nonmen yon moun pou prim lan Joan Markman pou Entegrite

Prim Joan Markman pou Entegrite rekonèt moun pou travay yo fè pwomosyon entegrite nan gouvènman vil la. Biwo Enspektè Jeneral la prezante prim lan bay yon moun ki demontre yon angajman solid nan entegrite, dilijans, ak transparans sou non Vil Philadelphia. Prim lan onore Joan Markman, premye Ofisye Entegrite Chèf pou Vil Philadelphia, ki te pase lwen 15 janvye 2015 apre li te sèvi gouvènman Vil la depi 7 janvye 2008.

Kalifikasyon

Kandida yo ka anplwaye Vil la, moun ki travay avèk Vil Philadelphia, oswa manm piblik la. Kandida yo dwe te travay ak Biwo Enspektè Jeneral la oswa Biwo Ofisye Entegrite Chèf la.

Manm kabinè ak depatman oswa chèf ajans yo pa kalifye. Nou ankouraje yo nonmen moun pou prim lan.

Kouman

Ou ka nonmen yon moun pou prim lan lè l sèvi avèk yon fòm sou entènèt.

Top