Ale nan kontni prensipal la

Etik & transparans

Rapòte yon enkyetid bay Komisyon Konsèy la nan Etik

Si ou kwè ke yon moun ka te vyole règleman etik Vil la, ou ka rapòte yon enkyetid bay Komisyon Konsèy la nan Etik lè l sèvi avèk fòm lan nan paj sa a.

Si ou ta vle pote yon plent fòmèl, gade règleman tablo 2 sou envestigasyon ak pwosedi ranfòsman yo. Si ou depoze yon plent fòmèl, tablo a ka kontakte ou pou plis enfòmasyon epi bay avi sou aksyon yo.

Kontni ki gen rapò

Top