Ale nan kontni prensipal la

Dokiman Plan Posiblite Ekonomik Pwopriyete Piblik

Biwo Posiblite Ekonomik se yon divizyon Depatman Komès. Yon Plan Posiblite Ekonomik (EOP) se yon dokiman ki te kreye pou asire itilizasyon minorite, fanm, ak biznis ki enfim posede sou kontra sou $100,000. Rapò nan paj sa a yo se pou Depatman pwopriyete piblik vil Philadelphia a. Dokiman enkli yo soti nan 2016 epi pita. Si ou bezwen aksè a EOps soti nan yon dat pi bonè, imèl business@phila.gov.

EOps Pwopriyete Piblik

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4017GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4025GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4055GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4060GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4062GCON PDF Out 17, 2018
PublicProperty EOP Bid 4108ELEC-D PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4108GCON-E PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4110MECH PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4112GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4118ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik 4123ROOF PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4127ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4131GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4142GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4149ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4149MECH PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4149ROOF PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4181GCONR PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4196GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4220GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4221MECH PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4222ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4241ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4242MECH PDF Out 17, 2018
PublicProperty EOP Bid 4245ELEC PDF Out 17, 2018
PublicProperty EOP Bid 4247Do-Kay PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4255ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4258SPKR_R PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4264ROOF PDF Out 17, 2018
PublicProperty EOP Bid 4271ELEC PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4285ELEC PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4284GCONR PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4285GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4292ELBE PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4306ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4306MECH PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4330ELEC PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4330GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4356ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4356GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4356MECH PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4356PLUM PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4363ROOF PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4396ELEC PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4396GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4401ELEC PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4401ELEC_R PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4401MECH PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4404ELEC PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4400GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4401GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4404GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4404MECH PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4404PLUM PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4429Do-Kay PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4503GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4509ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4509GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4509PLUM PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4522ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4557ELBG PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4584GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4585ELEC PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4588MECH PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4588ROF PDF Jiyè 23, 2018
PublicProperty EOP Bid 4654ELEC PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4658GCON PDF Out 17, 2018
PublicProperty EOP Bid 4688GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4694GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4739MECH PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4788MECH PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4794GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4799GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4804GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4805ELEC PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4821MECH PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4822ELB PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4824GCOINR PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4839ROOF PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4840ELB PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4882ASBT PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4884GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4889 PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4892GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4895GCONR PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4899ELEC PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4889PLUM PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4903GCON PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4906GCONR PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4910ROOF PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4911ABST PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4935GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4936MECH PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4956ELEC PDF Jiyè 23, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4975GCON PDF Out 17, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4818GON: Renovasyon Park Renovasyon PDF desanm 31, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4924ELEC: Sant Jistis Kriminèl elektrik PDF desanm 31, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4924ELEV: Sant Jistis Kriminèl Asansè PDF desanm 31, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4924MECH: Kriminèl Jistis Sant Mechanical PDF desanm 31, 2018
Pwopriyete Piblik EOP Bid 4824GCON PDF Janvye 25, 2019
Top